Előszó

Immár öt év telt el, hogy a könyvtár élére kerültem. Friss igazgatóként kiemelt figyelmet fordítottam arra, hogy alaposabban tanulmányozzam intézményünk történetét. Jeles elődeim kiváló történeti összefoglalóinak hála, nem volt nehéz dolgom.

A Zsámboki László által szerkesztett "Selmectől Miskolcig 1735-1985" című kötet 1985-ben, a magyarországi műszaki felsőoktatás megindulásának 250. évfordulójára jelent meg, s ma is hiteles tájékoztatást nyújt az egyetem és a könyvtár legrégibb történetéről. Négy évvel később, 1989-ben Zsidai József szerkesztésében látott napvilágot "A műszaki felsőoktatás első könyvtára Magyarországon 1735-1985" című összefoglaló munka, amely már a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskola utódintézményeinek történetével is megismerteti az olvasót. Részletesen bemutatja a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Központi Könyvtárát, s átfogó képet ad a Nehézipari Műszaki Egyetem modern könyvtárának létrehozásával és fejlesztésével kapcsolatos törekvésekről.

A világ az eltelt húsz évben rengeteget változott. Amikor 1987-ben először léptem be könyvtárunk falai közé, összesen egy számítógépet használtak irodalomkutatásra. Bonyolult telefonos összeköttetéssel lehetett a kapcsolatot felvenni a nagy külföldi adatbázis-szolgáltató központokkal, és hozzájutni a tudományos kutatás legfrissebb információihoz. Ez lett az én első munkám is. Azután a számítógépek az évek folyamán elterjedtek az élet minden területén, s ma már a könyvtári munkák egyike sem képzelhető el az integrált rendszer, az adatbázisok, a világháló nélkül. A '89-es kötetben még csak néhány oldal foglalkozik a számítógéppel, mint munkaeszközzel, épp a fentebb már említett számítógépes irodalomkutatás kapcsán, mostani kiadványunkban, a közelmúlt történéseit is bemutatva, főszereplővé lépett elő az internet, a számítástechnika.

Végső soron azonban nem az új technikai eszközök és módszerek megjelenése késztetett bennünket arra, hogy a könyvtár történetét az elmúlt húsz év eseményeivel bővítsük, hisz a könyvtári munka elsődleges célja: az egyetemi polgárok információval való ellátása nem változott a hosszú évek során.

Hármas jubileum ad most alkalmat a visszaemlékezésre, s egyúttal jelenünk, mai helyzetünk elemzésére is. A Miskolci Egyetem könyvtára 2009-ben lett 60 éves, s az elmúlt évben volt a 40. évfordulója az önálló könyvtárépület átadásának is. 2010-ben pedig a Selmeci Műemlékkönyvtár ünnepelheti alapításának 275 éves jubileumát. [Selmecről induló felsőoktatási intézmény és vele együtt a könyvtár is ünnepelheti alapításának 275 éves jubileumát.]

Szeretnénk kiadványunkkal örömet szerezni dolgozóinknak, egyetemünknek, minden partnerünknek és az utánunk következőknek, akik reményeink szerint haszonnal forgatják majd ezt a művet, ha a könyvtár, a levéltár és a múzeum történetét meg kívánják ismerni.

 


főigazgató