Egyetemtörténeti Gyűjtemény

A fotótár eredeti anyagában az 1949 utáni időszakból van a legtöbb fénykép, a "hőskorról", az egyetemi építkezésekről, egyetemi rendezvényekről, előadásokról, a 60-as és 70-es évekbeli diákéletről. Eredeti fotóanyag van a selmeci akadémia épületeiről, a soproni főiskoláról, az NME épületeiről, továbbá Selmecbányáról, Sopronról, Miskolcról és magyarországi bányavárosokról, valamint a selmeci és soproni diákság életéről. A 70-es, 80-as években a Folyóirat- és Különgyűjtemények Osztálya keretén belül jól felszerelt fotólaborral rendelkező fotószolgálat működött, illetve megszűnése után az egyetemi fotóműhelytől kapott a múzeum egyetemi rendezvényekről készült fényképeket. Ezenkívül tanszékektől, oktatóktól, volt hallgatóktól, professzori hagyatékokból ajándékba kapott fotókkal gyarapodhatott a gyűjtemény. Ma már az egyetemi fotóműhelyt is felszámolták, és a Könyvtár, Levéltár, Múzeum sem rendelkezik sem fotózáshoz értő szakemberrel, sem megfelelő felszereltséggel.

A múzeum kiemelt feladatának tekinti a selmeci korszakban kialakult és nemzedékről nemzedékre öröklődött diákszokások és hagyományok további őrzését, ezért minden olyan tárgyi emléket és dokumentumot gyűjt, ami nemcsak az egykori, de a jelenkori diákélethez is köthető. A hallgatói hagyományok jelképeit, dokumentumait tartalmazó gyűjteménynek, amely igen jelentős, részét képezik a diákhagyományokról szóló kiadványok, fényképek, diákújságok, nótáskönyvek, emlékkönyvek (ún. Stammbuchok), valétaszalagok, zászlók, kupák, egyenruhák, gyűrűk, pipák és fokosok, a diákélet humoros jeleneteit ábrázoló selmeci és soproni képeslapok, illetve az egyetemi ifjúság életéről készített filmek.

A múzeumi gyűjteményben nagyon fontos helye van a professzori hagyatékoknak, amelyekhez legtöbbször ajándékozás, ritkábban vásárlás útján jutott hozzá az intézmény. Az oklevélgyűjtemény a selmeci akadémia, a soproni főiskola és a Nehézipari Műszaki Egyetem egykori hallgatóinak és professzorainak végzést vagy tudományos fokozat elérését tanúsító okleveleiből állt össze.

Jelentős a Miskey hagyatékból vásárolt bányászati témájú bélyeggyűjtemény.

Feltétlenül megemlítendő a miniatűrkönyv-gyűjtemény, amelynek alapját a Péch Antal Miniatűrkönyv Gyűjtők Klubjának megszűnése után a múzeumnak ajándékozott 70 db minikönyv képezte. A könyvek a bányászat, kohászat és erdészet tudományterületéből merítik témájukat.

Az audiovizuális gyűjtemény hangfelvételekből, mozgófilmekből és videofilmekből áll. Különleges gyűjteménynek számít az 1956-os NME Diákparlament korabeli hangfelvételeinek digitalizált változata, az Egyetemi Rádió Stúdiójának hangfelvételeiből és az Egyetemi Filmkör 8 mm-es filmtekercseiből összeállt gyűjtemény, valamint az egykori Lenin Kohászati Művek agitációs és propaganda irodájának igen jelentős videóanyaga. Ez utóbbi három multimédiás gyűjtemény immáron szintén digitális formában áll a kutatók rendelkezésére helyben, illetve részben internetes hozzáféréssel.

Az eddig felsorolt gyűjteményeken kívül ipar- és technikatörténeti tárgyak és képzőművészeti alkotások (grafikák, festmények, szobrok) is találhatók az Egyetemtörténeti Gyűjteményben.

Folytatás...