MISKOLCI EGYETEM KÖZPONTI KÖNYVTÁRA -- DIGITÁLIS KÖNYVEK

A M. KIR. FÖLDMIVELÉSÜGYI MINISTER KIADVÁNYAI.

A MADARAK
HASZNÁRÓL ÉS KÁRÁRÓL.

A FÖLDMIVELÕ, KERTÉSZKEDÕ, HALÁSZÓ
ÉS PÁSZTORKODÓ MAGYARSÁG
HASZNÁLATÁRA.

DARÁNYI IGNÁCZ
M. KIR. FÖLDMIVELÉSÜGYI MINISTER MEGBIZÁSÁBÓL

IRTA
HERMAN OTTÓ

KÉPEKKEL ELLÁTTA
CSÖRGEY TITUSZ.

SZÁZ KÉPPEL.

BUDAPEST
1901


IVÓ PINTYÕKÉK


Az elektronikus változat a Miskolci Egyetem Központi Könyvtárában készült 1999 szeptemberében.