Egyetemi Levéltár

Az egyetemi levéltár megalapításával megkezdődhetett az iratok begyűjtése és kezelése, ugyanakkor az egyetem iratkezelésének hiányosságai is rendeződtek. A levéltár nem csupán bekapcsolódott az egyetem iratkezelésébe, hanem nagyon gyorsan szerves részévé vált. Igyekszik bekapcsolódni az egyetem múltjának megismerésével foglalkozó tevékenységekbe, az egyetemi diákhagyományok őrzésével kapcsolatos feladatokba, hozzájárul a Selmecbányai Akadémiának a magyar oktatás- és kultúrtörténetben betöltött rendkívüli szerepének megőrzéséhez.

A 2000-es évektől nagyarányú fejlődésnek indult a kis létszámú levéltár. Az 1998-ban bevezetésre kerülő levéltári szakfelügyelet ellenőrzésének segítségével az összes fond- és szervnyilvántartás, illetve a kutatói nyilvántartások a jogszabályi előírásoknak megfelelően lettek egységes formába öntve.

2005-től a jogszabályi előírásoknak részét képezte az egységes elektronikus levéltári nyilvántartó rendszer, az eArchivum bevezetése, melynek adatfeltöltése folyamatban van.

Az előírások betartásához nagy segítséget jelentettek a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Levéltári Szakmai Kollégiumától elnyert pályázati összegek, melyeket állományvédelemre, informatikai beszerzésekre és kutatásokra fordíthattunk.

Az egykori Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia levéltári iratait ma három levéltár őrzi:

  1. Miskolci Egyetem Levéltára, Miskolc
  2. Nyugatmagyarországi Egyetem Központi Levéltára, Sopron
  3. Státny ústredný banský archív, (Állami Központi Bányászati Levéltár), Selmecbánya, Szlovákia
  4. Budapesti Műszaki Egyetem Levéltára, Budapest

Ennek következménye, hogy intézményünk igyekszik jó kapcsolatokat ápolni a fent megnevezett levéltárakkal. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak segítségével szinte teljesen feltártuk a felsorolt intézményekben levő akadémiai iratanyagot. Továbbá szakmai együttműködések keretében gyakran találkozunk ezen intézmények munkatársaival. Különösen gyümölcsöző kapcsolat alakult ki a Nyugatmagyarországi Egyetem Központi Levéltárának dolgozóival. Közös kutatásaink eredménye egy a közeljövőben elkészülő hallgatói adatbázis és forráskiadvány.

Az éves kutatói létszám 100-200 fő között változik évente, és legalább ennyi az éves ügyfélszolgálat forgalma is.

A levéltár iratállománya 55 fondból és 496 iratfolyóméter anyagból áll. A raktári férőhely szűkössége miatt az iratképzőknél legalább még egyszer ennyi levéltárérett dokumentum található.

A technikai fejlődés a levéltári reprográfiai munkákat is érintette. 2001-től folyamatosan működtetünk digitalizáló eszközöket (síkágyas lapolvasó, digitális fényképezőgép). Ennek köszönhető, hogy a legértékesebb iratanyagaink biztonsági másolatai immáron digitális formában elkészültek, valamint, hogy a selmeci akadémiára vonatkozó iratanyagokat őrző levéltárakból digitális úton beszereztük a legfontosabb iratok másolatait. A kölcsönösség elve alapján természetesen mi is átadtuk a nálunk található akadémiai iratok digitalizált változatait a partner levéltáraknak.

A kor szavának is tekinthető, hogy a levéltárnak 2003-tól - a magyar egyetemi levéltárak között elsőként - internetes honlapja is lett. A honlap azóta szerény bővítésen esett át, így már az azóta előírássá vált kötelező tájékoztatási elemeket is tartalmazza. A honlap címe: http://leveltar.uni-miskolc.hu

A műszaki fejlődés nemcsak a levéltár falain belül érezteti hatását, ugyanis a Miskolci Egyetemen, mint iratképzőnél 2009-től bevezették az elektronikus iktató és dokumentumkezelő rendszert. Ennek hosszú távú hatásait ma még csak megjósolni is nehezen tudjuk, de mindenképpen sok nehézséget fog okozni az elektronikusan tárolt iratok levéltári megőrzése.

 

Folytatás...