Bibliográfia

A könyvtár kiadványsorozatai

A Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem Könyvtárának Kiadványai, 1-4.
A Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának Kiadványai, ISSN 0544-425X; 5-23.
A Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár és Múzeum kiadványai, ISSN 1219-0969; 24-29.

 1. A tudományos tájékoztatás módszertana: a miskolci Egyetemi Könyvtár tájékoztató katalógusa / Uhlmann Aladár. Miskolc, 1954. 122 p. (A Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem Könyvtárának Kiadványai, 1.)
 2. A periodikák: statisztikai módszer és a könyvtárak / szerk. Uhlmann Aladár Miskolc, 1954. 95 p. (A Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem Könyvtárának Kiadványai, 2.)
 3. A könyvtári szignatúrák / Uhlmann Aladár. Miskolc, 1955. 88 p. (A Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem Könyvtárának Kiadványai, 3.)
 4. A kohászati irodalom osztályozása: speciális rendszerek és az Egyetemes Tizedes Osztályozás / Uhlmann Aladár. Miskolc, 1955. 45 p. (A Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem Könyvtárának Kiadványai, 4.)
 5. A bányászati irodalom osztályozása: tudományelméleti és gyakorlati kérdések / Uhlmann Aladár. Miskolc, 1957. 79 p. (A Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának Kiadványai, 5.)
 6. Útmutató a kohászati irodalomhoz / Uhlmann Aladár, Zircz Péter, Zsidai József. Miskolc, 1963. 154 p. (A Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának Kiadványai, 6.)
 7. A kohászat az Egyetemes Tizedes Osztályozás keretében: az ETO 669 teljes táblázata, betűrendes mutató magyar, angol, német nyelven / Uhlmann Aladár. Miskolc, 1965. 207 p. (A Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának Kiadványai, 7.)
 8. Útmutató a bányászati irodalomhoz / Uhlmann Aladár, Zircz Péter, Zsidai József. Miskolc, 1964. 199 p. (A Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának Kiadványai, 8.)
 9. A Nehézipari Műszaki Egyetem oktatóinak irodalmi munkássága, 1949-1964. / összeáll. Grallert Frigyesné; szerk. Zircz Péter, Zsidai József. Miskolc, 1965. 263 p. (A Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának Kiadványai, 9.)
 10. Bevezetés a szakirodalmi alkotómunka technikájába / Nagy Ernő, Zircz Péter. Miskolc, 1967. 199 p. (A Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának Kiadványai, 10.)
 11. Miskolci egyetemi bibliográfia, l. sz. Pótfüzet / összeáll. Grallert Frigyesné; szerk. Zircz Péter, Zsidai József. Miskolc, 1966. 78 p. (A Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának Kiadványai, 11.)
 12. A tudományos kutatás és a szakirodalmi tevékenység néhány szervezeti és jogi kérdése / Zsidai József. Miskolc, 1967. 138 p. (A Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának Kiadványai, 12.)
 13. Baktériumok a hidrometallurgiában: Biometallurgia; Annotált bibliográfia / összeáll. Nagy Gusztáv. Miskolc, 1971. 70 p. (A Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának Kiadványai, 13.)
 14. Könyvtári tudományos ülésszak a Nemzetközi Könyvév alkalmából: 1972. május 9-10. / szerk. Zsidai József. Miskolc, 1972. 125 p. (A Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának Kiadványai, 14.)
 15. A Selmeci Műemlékkönyvtár kötetkatalógusa: a miskolci Selmeci Műemlékkönyvtárban lévő, 1850-ig kiadott könyvek kötetkatalógusa, l. köt. 1799-ig; 2. köt. 1800-1850. / összeáll. Drahos Istvánné, Kiss Árpád, Tarján András. Miskolc, 1973. 177 p. (A Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának Kiadványai, 15.)
 16. A bányászat és a rokon tudományok fogalmai: segédkönyv az indexeléshez, szakrendi osztályozáshoz, továbbá a szakirodalom kutatásához / Uhlmann Aladár, Uhlmann Norbert. Miskolc, 1974. 223 p. (A Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának Kiadványai, 16.)
 17. A Selmeci Műemlékkönyvtár / Zsámboki László. Miskolc, 1976. 73 p. (A Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának Kiadványai, 17.)
 18. Die Schemnitzer Gedenkbibliothek von Miskolc in Ungarn / Zsámboki László. Miskolc, 1978. 108 p. (A Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának Kiadványai, 18.)
 19. A szakkönyvtári integráció gyakorlata és elmélete / Zsidai József. Bp., Miskolc, 1979. 102 p. (A Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának Kiadványai, 19.)
 20. Közlemények a magyarországi ásványi nyersanyagok történetéből, 1. / szerk. Zsámboki László. Miskolc, 1982. 228 p. (A Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának Kiadványai, 20.)
 21. Egyetemi bibliográfia: a selmeci Bányászati és Erdészeti Akadémia oktatóinak rövid életrajza és szakirodalmi munkássága, 1. 1735-1918. / szerk. Zsámboki László. Miskolc, 1983. 370 p. (A Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának Kiadványai, 21.)
 22. Zsidai József: A könyvtárközi együttműködés elvi alapjai. Bp., Miskolc, 1964. 107 p. (A Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai, 22.)
 23. A műszaki felsőoktatás első könyvtára Magyarországon, 1735-1985: Selmecbánya, Sopron, Miskolc / [írták Hiller István, Zsámboki László, Zsidai József] Miskolc, 1989 [!1990] 348 p. (A Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai, 23.)
 24. Szerencse föl! Szerencse le!: Kunoss Endre (1811-1844) bányászdalai és a Bányász Himnusz eredete / Zsámboki László. Miskolc: Miskolci Egy. K., 1995. 97 p. (A Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár és Múzeum kiadványai, 24.)
 25. Könyvtári alapok a Miskolci Egyetem humán képzéséhez: az egyetem fennállásának 260. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi tudományos konferencia könyvtári szekciójának előadásai, Miskolc-Egyetemváros, 1995. szeptember 8. / [szerk. Zsámboki László]; [szerzők Drótos László et al.] Miskolc: ME, 1995. 99 p. (A Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár és Múzeum kiadványai, 25.)
 26. Miskolci Egyetem Levéltára: repertórium, 1735-1998. / [szerk. Szendi Attila]; [repertóriumot kész. Gavallér Pál] Miskolc, 1998. 241 p. (A Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár és Múzeum kiadványai, 25.)
 27. Selmecről indultunk: A mai Miskolci Egyetem ősének az egykori bányászati, kohászati és erdészeti alma maternek története és alapvető dokumentumai 1735-ös alapításától 1949-es Miskolcra településéig / Zsámboki László; közread. az Egyetem, miskolci működésének félszázados jubileumán. Miskolc: ME, 1999. 326 p. (A Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár és Múzeum kiadványai, 26.)
 28. Heckenast Gusztáv könyvtára / [szerk. Zsámboki László]; [összeáll. ... Tóth Enikő, Espán Edina] Miskolc, 2000. [14], 132, [2] p. (A Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár és Múzeum kiadványai, 27.)
 29. A Selmeci Műemlékkönyvtár kötetkatalógusa V. szak. Kohászat = Metallurgy = Hüttentechnik / [... közrem. B. Berecz Csilla, Göndös Gáborné] Miskolc, 2001. 34, [20] p. (A Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár és Múzeum kiadványai, 28.)
 30. Szerencse föl! Szerencse le!: Kunoss Endre (1811-1844) bányászdalai és a Bányász Himnusz eredete / Zsámboki László. Miskolc, 2002. 97 p. (A Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár és Múzeum kiadványai, 29.)