Tagsággal kapcsolatos információk

 Szervezeti és Működési Szabályzat                                               Tagkártya                                                                        Jelentkezés


Az egyesület egyéni tagja lehet bármely magánszemély, aki annak céljait elfogadja és azok érdekében kész a jelen alapszabály szerinti kötelességeit teljesíteni. Nem lehet tag az, aki a közügyek gyakorlásától jogerősen el van tiltva.
Az egyesületnek testületek: intézmények, gazdálkodó szervezetek, társadalmi szervezetek, egyesületek is tagjai lehetnek (testületi tagok), ha támogatják az egyesület céljainak megvalósítását.
A tagság létrejön, ha valamely magán- vagy jogi személy belépési szándékát írásban jelzi és az egyesület az alapszabály előírásai szerint tagként nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vételről az elnökség határoz, az ügyrendben szabályozottak szerint.
 
A tag éves tagdíjat fizet. Tagdíjnak minősül:

  • az MKE tagdíj
  • a szervezeti regisztrációs díj

A díjak összege:

  • aktív dolgozók: 5000 Ft (tagdíj: 2000 Ft, regisztrációs díj: 3000 Ft)
  • nyugdíjasok, tanulók: 3000 Ft (tagdíj: 2000 Ft, regisztrációs díj: 1000 Ft)
  • testületi tagok tagdíja: 20000 Ft (tagdíj: 2000 Ft, regisztrációs díj: 18000 Ft)

Az MKE Borsod Megyei Szervezet számlaszáma: 11708001-20570316
Számla neve: MKE – Borsod Megyei Szervezet
 
A tag tetszőleges számú területi és szakterületi szervezetben regisztráltathatja magát. Az egyéni tagnak legalább egy szervezetben regisztráltatnia kell magát.
 
A tagság megszűnik

  • a tag kilépésével, melyet az elnökséghez kell írásban bejelentenie;
  • kizárással;
  • a tagdíjfizetés – felszólítás ellenére történő – elmulasztása miatti törléssel, vagy
  • a tag halálával, illetve a testületi tag megszűnésével. 

SZMSZ

Jelentkezés

Tagkártya