Kiállítások a Könyvtár, Levéltár, Múzeumban
1975-2009

Év Kiállítások
1975 Sályi István prof. emlékkiállítás
1976 Antal Boza József prof. emlékkiállítás
Zorkóczy Béla prof. emlékkiállítás
1977 Geleji Sándor prof. emlékkiállítás
1978 Vendel Miklós prof. emlékkiállítás
Gyulay Zoltán prof. emlékkiállítás
Földvári Aladár prof. emlékkiállítás
1979 Delius prof. emlékkiállítás
Széki János prof. emlékkiállítás
Cotel Ernő prof. emlékkiállítás
1980 Diószeghy Dániel prof. emlékkiállítás
Romwalter Alfréd prof. emlékkiállítás
Schenek István prof. emlékkiállítás
Mika József prof. emlékkiállítás
Falk Richárd prof. emlékkiállítás
Richter Richárd prof. emlékkiállítás
1981 Faller Gusztáv prof. emlékkiállítás
Pattantyús-Ábrahám Imre prof. emlékkiállítás
Gáspár Gyula prof. emlékkiállítás
Bálint Lajos prof. emlékkiállítás
1982 Faller Károly prof. emlékkiállítás
Bognár János prof. emlékkiállítás
1983 Lancsarics Alajos prof. emlékkiállítás
Milasovszky Béla prof. emlékkiállítás
Tettemanti Jenő prof. emlékkiállítás
Soltz Vilmos prof. emlékkiállítás
Az állandó egyetemtört. kiállítás megnyitása
1985 Esztó Péter prof. emlékkiállítás
Pattantyús-Ábrahám Géza prof. emlékkiállítás
250. évfordulós egyetemtört. kiállítás
1986 Papp Simon prof. emlékkiállítás
Verő József prof. emlékkiállítás
NME alapító tanárai: (Borbély Samu, Szádeczky-Kardoss Elemér, Szarvas Pál)
1987 Tárczy-Hornoch Antal prof. emlékkiállítás
Kerpely Antal prof. emlékkiállítás
Bocsánczy János prof. emlékkiállítás
1990 Simon Sándor prof. emlékkiállítás
1991 Alliquander Ödön prof. emlékkiállítás
Pattantyús-Ábrahám Imre prof. emlékkiállítás
1992 Kiss Ervin prof. emlékkiállítás
Szilas A. Pál prof. emlékkiállítás
1993 Bitvai Tivadar prof. emlékkiállítás
Esztergályos Károly prof. emlékkiállítás
Proszt János prof. emlékkiállítás
Hermann Miksa prof. emlékkiállítás
Miller Albert prof. emlékkiállítás
1994 Diószeghy Dániel prof. emlékkiállítás
Kratochwill Ferenc prof. emlékkiállítás
Novotni Zoltán prof. emlékkiállítás
Sályi István prof. emlékkiállítás
1995 Drahos István prof. emlékkiállítás
225 éves a Bányaműveléstani Tanszék
Ritkaságok a Selmeci Műemlékkönyvtár kémiai szakirodalmában
A bányaműveléstan egykori híres professzorainak munkáiból
Az ércelőkészítés szakirodalma a Selmeci Műemlékkönyvtárban
Péch Antal és kora
1996 Bálint Lajos (1911-1980) emlékkiállítás
Fridrik László (1939-1991) emlékkiállítás
15 éves a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara
A Selmeci Akadémia a 18. században
Millecentenáriumi kiállítás az Egyetemtörténeti Gyűjtemény anyagából
1997 A vaskohászat egykori híres professzorainak munkáiból
Mika József emlékkiállítás
Társadalomtudományi szakirodalom fejlődése a 19. században
A kohómérnökképzés alapvető tankönyvei 1877-1997
1998 Jambrik Rozália emlékére (1947-1997)
Geleji Sándor (1898-1967) professzor születésének 100. évfordulója
1999 50 éve Miskolcon
Emlékkiállítás Káldor Mihály professzor (1924-1998) halálának évfordulójára
Emlékkiállítás id. Lóczy Lajos (1849-1920) születésének 150. évfordulója alkalmából
Francia nyelvű szakirodalom a Selmeci Műemlékkönyvtárban
Ásványtörténeti szakirodalom a Selmeci Műemlékkönyvtárban
Hadtörténeti szakirodalom a Selmeci Műemlékkönyvtárban
2000 Szent Borbála a bányászok és kohászok védőszentje
Emlékkiállítás Tarján Gusztáv professzor halálának évfordulójára
A magyar felsőoktatás évszázadai
Bányász-kohász hagyományok és relikviák
Mikoviny, a polihisztor professzor
Emlékkiállítás Gyulay Zoltán prof. születésének 100. évfordulójára
Egy évezred bányászata, kohászata és ásványkincsei
Emlékkiállítás Tárczy-Hornoch Antal prof. születésének 100. évfordulójára
2001 Századok öröksége - a magyar irodalom gyöngyszemeiből
Az ezerarcú minikönyv
Debreczeni Elemér prof. emlékkiállítás
50 éves a magyar olajmérnökképzés
50 éves a Miskolci Egyetem Geofizikai Tanszéke
Csókás János prof. emlékkiállítás
Zambó János prof. emlékkiállítás
Faller Gusztáv prof. emlékkiállítás
2002 Megemlékezés első professzorainkról
2003 Válogatás a ME oktatóinak és kutatóinak 1991-től megjelent idegen nyelvű publikációiból
Hoványi Lehel prof. emlékkiállítás
Szádeczky-Kardoss Elemér prof. emlékkiállítás
2004 Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) prof. emlékkiállítás
Szabadalmaink a 19. századból
2005 Selmeci ásványok, aranyércek
2006 Horváth Zoltán prof. emlékkiállítás
Nándori Gyula prof. emlékkiállítás
"Egyenes gerinccel" - 56-os emlékkiállítás
2007 Kerpely Antal prof. emlékkiállítás
25 éves a Miskolci Egyetem Levéltára
2009 Romvári Pál prof. emlékkiállítás