A könyvtár épületének története

A könyvtár épületének átadása óta éppen 40 év telt el. Az épület korán kiütköző, korrigálatlanul hagyott tervezési hibái, a többször ígért, de elmaradt épületrekonstrukció, generálfelújítás ellenére, elöregedve és sorsára hagyva jelenleg is funkcionál. Az elmúlt 40 évben - a teljesség igénye nélkül - a következő legfontosabb felújítási munkák és átalakítások történtek az épületben: 1978-ban az olvasóterem új tetőburkolatot és padlóburkolatot kapott, valamint a raktárépület eredetileg öntött aszfalt burkolatának a korszerűsítését is elvégezték Még ebben az évben az olvasótermekben elhasználódott berendezési tárgyak egy részét kicserélték. 1983-85 között teljesen új világítást kapott az olvasói szint, nagyobb lett a fényerő, és szakaszos megvilágítást tettek lehetővé. Az 1990-es évek során történt erőszakos betörések következményeként 1995-ben sor került a földszinti irodák ablakainak berácsozására. Ez valamelyest rontott a látványon kívülről és belülről is, de mivel egyre több számítógépet szerzett be a könyvtár, valószínűleg ez tűnt a legegyszerűbb védekezési módnak a betörők ellen, az értékek védelmében. 1994-95-ben az épület földszintjén az elhasználódott fűtési rendszert felújították, valamint a teljes elhasználódás megakadályozása érdekében az olvasótermi bútorok egy részét megjavíttatták.

Zsámboki László főigazgató (1996-tól 2005-ig) vezetése időszakában az olvasóteremben történt néhány átrendeződés, például a szabadpolcos, nem kölcsönözhető kézikönyvtár kisebb területre lett összetömörítve. Ebbe a lényegileg leválasztott, a korábbinál kisebb alapterületű olvasóterembe külön teremfelügyelő került. 1997-ben az épület földszintjén a dolgozók számára a könyvkötészettől elvett helyiségekből étkezőt alakítottak ki és rendeztek be, amelynek azóta szintén időszerű lenne a modernizálása. A 90-es évek végén felújították az olvasói szint és a földszinten lévő feldolgozó osztály vizesblokkjait, a mozgássérült olvasók számára elvégezték az épületen kívüli akadálymentesítést, illetve felvonót és mellékhelyiséget hoztak létre számukra. Részben megújult a Selmeci Műemlékkönyvtár berendezése azáltal, hogy a régi, egyedi tervezésű kiállítási tárlókat kicserélték, illetve ásványtárló is került a selmeci terembe. A műemlékkönyvtárba 1969-ben beszerelt, de már egyre hatékonytalanabbul működő klímaberendezés cseréje is megtörtént. 2002-ben a folyóiratolvasó-terem végében, üvegfalakkal leválasztva kialakították a Multimédiás Központ helyiségét. 2004-ben az olvasói szinten térleválasztással létrehozták az iparjogvédelmi információs hálózat (PATLIB) első magyarországi regionális központjának irodahelyiségét. 2009 elején átadták a raktári hatodik szintig közlekedő, felújított személyszállító liftet.

Az eddig leírtakból kitűnik, hogy az utóbbi húsz évben a könyvtár épületét saját sorsára hagyták. Az épület átalakítására és felújítására egyébként 2000-ben már készült konkrét terv a Felsőoktatási Fejlesztési Program keretében, csak a végrehajtására nem került sor. A mai napig nem tudható, miért maradt ki akkor és marad ki azóta is az egyetem könyvtára a felújításokból. Pedig az épület szemmel láthatólag kívül-belül elavult. Teljes épületrekonstrukcióra, azaz horizontális és/vagy vertikális hozzáépítésre (pl. raktárbővítés céljából), teljes körű külső és belső felújításra és átalakításra, az irodahelyiségek és az olvasói tér berendezéseinek cseréjére, a mindenkori követelményeknek és igényeknek megfelelő, modern, vonzó, olvasó- és dolgozóbarát könyvtár kialakítására lenne szükség, amelynek a megvalósítása természetesen hozzáértő szakemberek, építész és belsőépítész által kidolgozott tervek alapján történhetne csak. A tervezéshez azonban előre tisztázni kell, hogy a megújult épület milyen régi és milyen új funkciókat akar ellátni.

Egyéb adatok az épületről

Az épület alkotói

Generáltervező:

Középülettervező Vállalat, Budapest
Építésztervezők:
Tolnay Lajos
Janesch Rudolf
Statikus tervezők:
Kurucz József
Horváth László
Gépésztervező:
Solymosi Antal
Villamossági tervező:
Lehoczky Csaba
Belsőépítész:
Moess Tibor
Könyvtári szaktanácsadó:
Dr. Zsidai József

Tolnay Lajos felelős tervező vezető építész a könyvtárépület tervezési munkájáért a következő díjakban részesült:
Középülettervező Vállalat Vállalati Nívódíja (1969)
Miskolc város Építészeti Nívódíja (1970)
Ybl Miklós-díj (1970)

Generálkivitelező:

Borsod Megyei Állami Építőipari Vállalat, Miskolc
Építésvezető:
Germus Bertalan
A beruházást az egyetem részéről Cservenyák László főmérnök irányította.

 

Folytatás...