A könyvtár épületének története

Olvasótermi társalgó, biztonsági kamerával
(70-es évek)
Az olvasói szint az 1990-es évek végén
A tájékoztató pult az olvasóterem bejáratánál
A kölcsönzői pult
A társalkodó rész az ellenőrző ponttal.
Kamera figyelte a lépcsőn feljövő látogatót, és az olvasótermi egységek ellenőrzése is ipari kamerák segítségével történt.
Domanovszky Endre Disputa című (1968) 15 méter hosszú és közel 3 méter széles gobelinje eredetileg a rektori tanácsterem hosszanti falát díszítette. Ma az olvasóteremben van.
A könyvtár épülete a 90-es évek végén.
A sárospataki főiskolai könyvtár története