A sárospataki főiskolai könyvtár története

A főiskolai könyvtár 1959-től működik jelenlegi formájában. Alapját a korábbi időszakok alatt keletkezett könyvgyűjtemények képezik, úgymint az 1871-ben az Erdélyi János örököseitől megvásárolt könyvgyűjtemény és az osztálytermekben, tanári szobában használt tankönyvek, kézikönyvek, s az ifjúsági olvasókör állománya. Ezek egybeolvasztásával, állandó helyre költöztetésével jött létre a mai könyvtár. 1857-ig a tanítóképzés a református kollégium járulékos feladata volt. 1857-ben jött létre az önálló, középfokú tanítóképző a református kollégium keretein belül. 1869-ben ez megszűnt, a tanítóképző állami kézbe és új, mai helyére került. Külön termet kapott a tanári könyvtár és az ifjúsági olvasókör. A tanári könyvtárat általában az igazgató kezelte, az ifjúsági könyvtárat megbízott tanár. A tanórákon szükséges könyveket az osztálytermekben tartották. A második államosítás (1950) után Zilahi Ferenc, a képző akkori igazgatója igyekezett mindenben megfelelni az új ideológiai elvárásoknak. A nem megfelelő szellemiségű műveket kiválogatták megsemmisítésre. Néhány tanár és diák, akik nem értettek egyet ezzel, az értékesebb köteteket és a Sárospatakon írt és használt tankönyveket megpróbálták megmenteni, de nagyon sok elkallódott vagy megsemmisült közülük. Végül állítólag kormányzati szintről vetettek véget a múlt teljes eltörlésére irányuló szándéknak: figyelmeztetés érkezhetett, hogy a haladó hagyományokat be kellene építeni a képzésbe, átformálva azt az akkori kornak megfelelően. Mindenesetre az addig dugdosott régi könyvek egy része visszakerült a könyvtárba. Intézményünk 1959-ben vált felsőfokúvá, ekkor leltározták újra, olvasztották egybe az addig több helyen lévő anyagot. A könyvtár feladata az oktató-nevelő és pedagógiai kutatómunka feltételeinek biztosítása maradt. Fő gyűjtőköre a pedagógiai és pszichológiai irodalom, valamint a tanításhoz szükséges tankönyvek, segédletek gyűjtése lett, mely az 1970/71-es tanévtől kibővült az óvodapedagógus-képzés és az akkor induló speciálkollégiumok - később szakkollégiumok, jelenleg választott műveltségterületek - irodalmával. Járulékos feladatként regionális szakkönyvtári feladatok is a hárultak/hárulnak a könyvtárra, az utóbbi két évtizedben pedig a határon túli magyar pedagógusok és diákok magyar nyelvű szakirodalommal való ellátására is igény jelentkezett, melyet megpróbálunk kielégíteni.