Gyarapítási és Feldolgozó Osztály

Bevezetés

A könyvtári intézmény szervezeti struktúrájába szervesen beletartozó Gyarapítási és Feldolgozó Osztály közel 6 évtizedes munkájáról szóló fejezetben az egyetemi oktatás változásához igazodó könyvtári tevékenységekről lesz szó.

Az osztálynak két fő feladatköre van: elsősorban a Könyvtár, Levéltár, Múzeumban folyó könyvtári szolgáltatások hátterét kell biztosítania körültekintő állománygyarapítással, gyors és pontos nyilvántartásba vétellel és feldolgozással, illetve a feldolgozott mennyiség továbbításával, valamint egyéb, az osztály munkájához tartozó feladatok elvégzésével.

Másodsorban az egyetemi könyvtári hálózati munkák elvégzése. A könyvtári hálózat tagjai korlátozott nyilvánosságú kari, intézeti, tanszéki könyvtárak. A hálózat könyvtári állománya közel azonos nagyságú a KöLM állományával, amelyet központi leltározás és feldolgozás után a Gyarapítási és Feldolgozó Osztálynak kell leltárilag ellenőrizni, a beszerzett dokumentumokat feldolgozni és továbbítani az egységek részére.

A fejezetben előforduló időbeli aránytalanság oka, hogy a Hiller István, Zsámboki László és Zsidai József által írt "A műszaki felsőoktatás első könyvtára Magyarországon, 1735-1985: Selmecbánya, Sopron, Miskolc" című könyv az 1980-as évek közepéig taglalja - többek között - az osztály tevékenységét. Ezért ebben a fejezetben nagyobb hangsúlyt kaptak az 1980-as, 1990-es és 2000-es évek alatt történt események, elvégzett feladatok. A fejezet írásához nagyrészt az éves jelentéseket, és egyéb dokumentációkat, pályázati anyagokat, feljegyzéseket, illetve saját munkatapasztalatokat használtam fel.